Kurumsal değerlerimizi oluştururken ilk sırada çalışanlarımız yer almaktadır. Çünkü ortak gelecek hayalleri paylaşıldıkça çoğalmakta, çoğaldıkça birlikte daha fazla aktivite yapma isteği oluşmaktadır.

Kalplere dokunabilme olasılığı, en büyük motivasyon kaynağımızdır. Bu heyecanla sosyal sorumluluk projelerinde yer almayı hedeflemekteyiz.

Çevre bölgelere yapılan gezi organizasyonları, Firma içerisinde yıl içinde yapılan çeşitli organizasyonlar, Sarnikon ailesinin birbirleriyle olan paylaşımlarının artması, bağlarının kuvvetlenmesini hedeflemektedir. 

Ortak bir vizyona inanmış, sadece işimizi değil hayatımızın sosyal anlarını da bir arada geçirmekten keyif alıyoruz. İşte bu keyfin paylaşımına “Sarnikon’da Hayat” diyoruz.

 

Sarnikon’da Eğitim;  Sarnikon vizyonuna ve stratejik hedeflerine uygun insan kaynakları gelişim ihtiyaçlarını; aktifbir yaklaşımla tam olarak karşılamayı, aynı zamanda çalışanlarına, kurumsal vizyonu ve değerlerini paylaşan bir topluluk olmak için gelişime ve değişime öncülük etmeyi amaçlamaktadır.

Sarnikon Eğitim Hedefleri:

Çalışanların yetkinliklerini arttırmak
İdeal davranışları desteklemek
Yeni beceri ve yetkinlikleri geliştirmek
Çalışanların performans gelişimlerine katkıda bulunarak, İş sonuçlarına olumlu etkide bulunmak
Geleceğin yöneticilerini ve kadrolarını yaratmak
Kurum, yönetim ve liderlik kültürünü oluşturmak
Yetenekli kişileri daha da geliştirebilmek için eğitim ve gelişim olanakları sağlamak

Sarnikon Eğitim Yaklaşımı:

Öğrenen organizasyon kültürüne hizmet eden, merkezi bir yapıdır
Orta ve uzun dönemli iş performansını hedefleyen sürekliliktir
Organizasyonel ve profesyonel birimler arası paylaşımdır
Kazanımların ve kuruma olan katkılarının sürekli ölçüldüğü bir sistemdir