Kalite Politikamız

SARNİKON'un başarısını ve kalitesini etkileyen süreçleri sürekli olarak geliştirmek ve iyileştirmek.

Sarnikon'un başarısını ve kalitesini etkileyen süreçleri sürekli olarak geliştirmek ve iyileştirmek.

  • Satış öncesi ve satış sonrası koşulsuz müşteri memnuniyetini sağlamak,
  • Faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için nitelikli ve deneyimli elemanlar ile kalifiye insan gücü oluşturmak,
  • Yeniliklere ve yaratıcılığa önem vermek,
  • Çalışanlarımızın memnuniyeti ve katılımına değer vererek eğitimlerini sona ermeyen bir faaliyet olarak sürdürmek,
  • Üretimde ve diğer işletme faaliyetlerinde hataları sıfıra indirmek,
  • Tüm çalışanlar tarafından KALİTE’nin bir yaşam felsefesi olarak algılanmasını sağlamak,
  • İşletme içinde çalışanlara devamlı kalite eğitimleri vermek , Kalite Yönetim sistemini ve prensiplerini muntazam olarak işletme faaliyetlerinde tatbik etmek,
  • İşletme içinde takım ruhunu koruyan , çalışanların işe bağlılığını,etkinliğini ve verimini artıran çalışma ortamı oluşturmak ve devamlı kılmak,
  • Sarnikon olarak; yenilikçi ve kendini geliştirme odaklı yapımızla, her zaman "en iyi" olmayı hedeflemek, kuruluşumuzdan itibaren müşteri memnuniyetini ön planda tutarak hedefimize yaklaşmak,
  • Yönetim ve denetimin etkinliğini arttırarak ülkemizde ve uluslararası piyasada SARNİKON METAL'in imajını güçlendirmek kalite politikasının ana düşüncesini oluşturmaktadır.