Kameralara İlişkin Aydınlatma Metni

SARNİKON METAL VE ELEKTRONİK A.Ş.

HİZMET BİNASI İÇERİSİNDE YER ALAN GÜVENLİK KAMERALARI HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Sarnikon Metal ve Elektronik A.Ş. tarafından hazırlanmıştır.

Hizmet binamız içerisinde toplam 28 adet güvenlik kamerası vasıtasıyla ve bina güvenliğinin sağlanması amacıyla görüntü kaydı yapılmakta olup, kayıt işlemi Bilgi İşlem Departmanı ve Yönetim tarafından denetlenmektedir.

Söz konusu kişisel veri, Kanunun 5. Maddesinde yer alan “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” ve “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak otomatik yolla işlenmektedir.

Söz konusu kişisel veriler hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuatı gereği talep halinde adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetlerine aktarılabilecektir.

Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre Sarnikon Metal ve Elektronik A.Ş. nin Ferhatpaşa Mah. 14. Sok. No12 Ataşehir- İstanbul / Türkiye adresine yazılı olarak veya üyeliğinizin teyit edildiği elektronik posta üzerinden [email protected] e-posta adresine iletebilirsiniz.

İLETİŞİM 

Sarnikon Metal ve Elektronik A.Ş.

Mersis No: 0872000483300016

WEB Sayfası: https://sarnikon.com/

E-Mail: [email protected]

Adres: Ferhatpaşa Mah. 14. Sok. No12 Ataşehir- İstanbul / Türkiye