•     UVC nedir?

UV-C güneşten yayılan çok sayıda elektromanyetik frekanstan biridir. Tıpkı bu formlardan diğerleri gibi, özellikleri de dalga boyuna özgüdür. Bu frekansı sentezlemek için, bir cam tüp boşaltılır ve atmosfer basıncının çok altında seviyede argon ile tekrar doldurulur. Buna az miktarda cıva da eklenir. Karışıma enerji verildiğinde (uyarıldığında), cıva buharından geçen parlak bir elektron plazması oluşturur. Bu plazma civa atomlarına çarptığında, bir cıva elektronu, cıvanın 253.7nm olan spektrum çizgisini temsil eden bir frekansta serbest bırakılır. Bu lambalardaki baskın emisyon (%90’dan daha büyük), UV-C enerjisidir. Elektromanyetik UV ailesinin “C” frekansı, diğer etkilerinin yanı sıra antiseptik etkilere sahiptir. Bu durum, Westinghouse 1930’ların başında düşük basınçlı “antiseptik” lamba cıva buharı lambasını ticarileştirdiğinde büyük önem taşıyordu. İnsani değeri, o günden bu yana dünya çapında başarılı oldu.

•    UV-C zararlı mıdır?
Dışarıdayken UV spektrumunun parçalarına maruz kalırız. Genel olarak aşırı UV maruziyeti; dalga boyu, tip ve süre ve bireyler arasındaki UV tepki farklılıklarına bağlı olarak olumsuz etkilere yol açabilir. Üç temel dalga boyu:

1) UV-C – 253.7nm’lik antiseptik dalga boyunu içerir ve hava ve su dezenfeksiyonu için kullanılır. İnsanların aşırı maruz kalması geçici cilt kızarıklığına ve sert göz tahrişine neden olur; ancak kalıcı hasar, cilt kanseri veya katarakta yol açmaz. UV-C radyasyonlarda cilt  kanseri riski düşüktür (CIE 187-2010)
2) UV-B – daha dar, fakat daha tehlikeli bir UV bandıdır. Uzun süreli maruz kalma; cilt kanseri, cilt yaşlanması ve katarakt (göz merceğinin bulanıklaşması) ile ilişkilendirilmiştir.
3) UV-A – dış mekanda diğer ikisine kıyasla daha baskındır. Cildimizin bronzlaşmasına yardımcı olur ve tıpta belirli cilt bozukluklarını tedavi etmek için kullanılır. Genellikle zararsız bir dalga boyudur. UVA, B ve C kollajen liflerine zarar verir ve cilt yaşlanmasını hızlandırır. Genellikle UVA en az zararlı olandır; UVB, DNA hasarına ve kansere katkıda bulunur. Derine nüfuz eder; ancak güneş yanığına neden olmaz. Kızarıklık (eritem) olmadığından, SPF testinde ölçülemez. UVB blokajına dair bir klinik ölçüm mevcut değildir; ancak güneş koruyucuların hem UVA hem de UVB’yi bloke etmesi önemlidir. Buna karşın UVC, yüzeysel olarak nüfuz eder ve uzun süreli doku etkileri ile ilişkilendirilmemiştir.

•    Mikropları nasıl etkiler?
Mikroorganizmalar, UV-C dalga boyunu kolayca emen, böylece foto ayrışmasına (yıkımına) neden olan basit organik yapılardır. Bir mikrop DNA’sı (deoksiribonükleik asit), zayıf moleküler bağları nedeniyle ilk önce olumsuz etkilenir. Saniyenin yüzde biri içinde telafisi mümkün olmayan bir zarar görür. Genetik talimatların sonrasında kaybedilmesi, hücre ölümüne ve/veya çoğalamamalarına neden olarak, onları zararsız hale getirir. Sürekli maruz kalma, güneşte olduğu gibi, ancak çok daha hızlı kesintisiz bozulmaya yol açar.

•    İşe yarıyor mu?
Evet, hem literatürde hem de saha uygulama raporlarında UV-C’nin etkinliği konusunda çok sayıda bilimsel ve anekdotsal atıf mevcuttur. Devlet raporlarından en dikkat çekici olanları NIOSH, OSHA, CDC, GSA, EPA’dır. Herkese açık forumdaki bilim, Cincinnati Üniversitesi, Tulsa Üniversitesi, Colorado Üniversitesi ve McGill Üniversitesi (Kanada) gibi birkaç kurumdan geliyor. ARTI ve Battelle ise, bağımsız testler yapan ve çok olumlu sonuçlar veren iki laboratuvar. Prestijli saha çalışmalarının oluşturduğu listeler ise anlatılamayacak kadar fazla. UV-C dünya çapında kullanılıyor; ABD’de ise kullanımı kişi başına diğer ülkelere kıyasla daha fazla. Bu kapsamlı kullanımın çoğu, içme suyunun dezenfeksiyonu ve kirli su arıtmada kanalizasyon arıtımına yönelik.

•    UV “C” veya UV “GI” ne anlama geliyor?
“UV” harfleri, ultraviyole ışık olarak bilinen manyetik dalga boyu spektrumunu temsil eder. Bu spektrum daha çok dört kategoriye ayrılır: Vakum, Kısa Dalga, Orta Dalga ve Uzun Dalga veya VU-V, UV-C, UV-B ve UV-A. UV-C, en mikrop öldürücü frekanstır ve UVGI terimi, doğrudan UV-C’ye atıfta bulunurken, OSHA, NIOSH, GSA, EPA ve CDC gibi Federal Kurumlar tarafından kullanılan şekliyle “Ultraviyole Antiseptik Işınlama” anlamına gelir.

•    UV-C lambalar ozon üretir mi?
Hayır; ancak UV-C, güneşin tıpkı dış ortamlarda yaptığı gibi havanın istisnai şekilde iklimlendirilmesini sağlar. UV-C armatürleri, diğer sistem parçalarına ek bir klima bileşenidir. Bunlar arasında filtreler, bobin, ısıtma çekirdeği, fan, amortisörler, nemlendiriciler vb. bulunur. Hepsi, kullanılan alanlar için havanın işlenmesi konusunda özel bir işlev sağlamak üzere tasarlanmıştır.

•    UV-C, filtrelerin yerini alıyor mu?
Hayır, bir UV-C armatürü diğer sistem parçalarına ek bir klima bileşenidir. Bunlar arasında  bobin, ısıtma çekirdeği, fan, amortisörler, nemlendiriciler, filtreler vb. bulunur. Hepsi, klima cihazında bir tür bir işlev görmek üzere tasarlanmıştır; UV-C armatürü bu bileşenlerden sadece biridir.

•    Hava filtreleri mikroorganizmaları temizler mi?
Nominal verimliliklerine bağlı olarak değişen seviyelerde, evet. Beklenen bir bulaşıcı hastalık uygulaması için, bir filtrenin tipi, etkinliği ve yerine dikkat gösterilmesi gerektiğini unutmayın. Mikroorganizmalar için filtrelerin amacı, aşağı akış yönünde “birim hava hacmi” başına toplam canlı mikrop sayısında bir azalma sağlamaktır. Neyse ki, bazı filtreler “yakala ve öldür” olarak adlandırılan bir yaklaşım dahilinde UV-C ile de kullanılabilir. Uygun filtre ile UV-C, filtrenin yakaladığı şeyi öldürebilir ve/veya ayrıştırabilir. Bu nedenle, belirli bir mikrop ve ürünleri açısından filtrelerin etkisi, bir boşlukta elde edilen konsantrasyonun ayrılmaz bir parçası olabilir. Ayrıca virüslerin 0.02 mikron kadar küçük olabileceği, bu nedenle hedef organizmanın tahmin edilebilir bir sonuç sağlanabilmesi adına bilinmesi gerektiği unutulmamalıdır. Ek olarak, bir filtre sistemi yüzeylerde, drenaj tavalarında veya plenum ve kanal çalışmalarında mikrobiyal büyümeyi azaltamaz, UV-C burada tercih edilen araçtır.

•    UV-C uygulamalarını nasıl boyutlandırıyorsunuz?
İç mekan hava kalitesi, iyileştirilmiş ısı aktarımı, daha az bakım ve koku için, lamba sıra merkez hatlarının 30-45 inçlik merkezi hatlarına yerleştirilmesi, on yılı aşkın bir süredir kullanılan bir yaklaşımdır. En saygın üreticilerin bu tür kurulumları ve daha fazlasını boyutlandırabilen yazılımları mevcuttur. Bulaşıcı hastalık ajanı uygulamalarını boyutlandırırken bu saygın üreticilerden sadece birine danışın.

•    UV-C’yi kurmak zor mu?
Hiç zor değil. Basit kurulum talimatlarının yanı sıra gerekli tüm boyutsal özelliklerle doldurulmuş yerleşim çizimleri de sağlanır. Birçok durumda UV-C’nin klima santrallerine bir saatten daha kısa sürede kurulmasına olanak tanıyan ürün tasarımları ortaya çıkıyor! Buna temiz tutulması en zor sistemler olan fanlı ısıtıcı üniteleri, üniter ve çatı üniteleri de dahil. Saygın bir fabrikaya danışın ve herhangi bir bulaşıcı hastalık uygulamasına dahil olmalarını sağlayın.

•    Nereye kurulur?
UV armatürleri, HVACR sistemlerine ve uygulamalarına kurulum için özel olarak tasarlanmıştır. Mevcut ekipmanlarda mikrobiyal istilalar yaygındır. Nem, her yerde aralıklı veya sürekli olarak oluşur. Bu durum ve nihai çözümü, basit testlerle doğrulanabilir. En iyi sonuçlar, UV-C rahatsız edici yüzeye yakın konumlandırıldığında elde edilir. Armatür genellikle ışın uygulanacak yüzeyden 6 ila 50 inç uzağa kurulur. Bu şekilde uygulama, yüzey ve su kaynaklı kirlenmeyi kesinlikle azaltıp ortadan kaldırır.

•    Önce yüzeyleri mi temizliyorsunuz?
Bunu yapmadığınızda sonuçlar açıkça daha çarpıcı; ancak her şey zamanla alakalı hale geliyor. UV-C, ortadan kaldırılan türe ve miktara özgü bir zaman dilimi içinde ve genellikle bir yüzey içinde organik materyali parçalar. Ancak bunu genellikle 180 günde veya daha kısa sürede yapar. Şayet bulaşanlar biliniyorsa, UV
Kaynakları  bu kararı vermenize yardımcı olabilir. Genellikle, temizlik işlemini hızlandırmak için önce temizleme işlemi yapılır. Bulaşmanın bilinmediği hallerde, bulaşanlara en az 30 gün boyunca ışın uygulamak ve parçalamadan önce tamamen önlük giymek akıllıca olacaktır.

    İşe yaradığını nasıl anlarsınız?
Gerçekleşen birçok şeyi göstermenin, örneklemenin veya ölçmenin birkaç yolu mevcut. Bunlardan biri, malt agar içeren bir temas plakası kullanmaktır. UV-C kurulmadan önce, yüzeye plaka ile hafifçe temas edilir. Daha sonra yaklaşık 96 saat inkübe etmesi için bırakılır. UV-C kurulduktan sonra, prosedür tekrar aynı yerde gerçekleştirilir. Genellikle organizma çoğalmasında %98’den daha fazla azalma görülür. Drenaj tavası ve suyundan, bakteriler için farklı bir çoğalma ortamı kullanılarak benzer şekilde örnek alınabilir. Diğer yollardan bazıları şunlardır:

1) Çok kısa bir sürede küfte gözle görülebilir bir azalma gözlemlenir.
2) Bobin basınç düşüşünün 30 günden kısa bir süre içinde %10’dan daha fazla olduğu gösterilmiştir (yüzey temizliğine ve su aktivitesine bağlı olarak), elbette genellikle sistem hava akışı ve kapasitesinde ilgili bir yükselme de mevcuttur.
3) Drenaj tavaları ve drenaj tava suyu önemli ölçüde daha temiz hale gelir.
4) Yalıtım vb. gibi tüm saha hattı yüzeyleri daha temiz görünmeye başlar.
5) Işın görmüş bulaşmadan kaynaklanan kokuların çoğu kaybolur.
6)  Birçok iç mekan hava kalitesi şikayetinin azaldığı belgelenmiştir.

 

 

•    UV-C ürünleri UL Listesinde olmalı mı?
Evet. Tam güvenlik için, UVGI armatürleri, sırasıyla Kategori Kodu ABQK (Aksesuarlar, Hava Kanalı Üstü), UL Standartları 153, 1598 ve 1995 uyarınca UL/C-UL olarak test edilmeli ve listelenmelidir.

•    Ne tür bir garanti beklemeliyim?
Armatürler 3 yıl, lambalar ise 1 yıl garantilidir.

•    Sıcaklık, nem ve hız sınırları nelerdir?
Tüm UV-C ürünleri, damlamaya dayanıklı yapı ve HVAC ekipmanında bulunan 1-77 °C parametrelerinde uygun elektronik işlevi de dahil olmak üzere UL teknik özelliklerini karşılamamaktadır. Esasen, UV Kaynakları ürünlerinin HVAC sınırları yoktur. Karşılanan ek parametreler sırasıyla %99 RH ve 1000 fpm’dir; ancak diğer operasyonel zorlukların öngörülmesi halinde fabrikaya başvurunuz.

•    Kullanılan lambalar nasıl imha edilir?
Mevcut durumda çoğu kullanıcı, floresan lambaları gibi herhangi bir cam çöpü gibi imha ediyor! Büyük floresan lamba kullanıcıları EPA ve durum yönergelerini izler ve UV-C lambaları da aynı yönergelere tabi tutulur. Uygulanan floresan lamba imha programınız varsa, UV-C lambalar aynı programa kapsamına girer.

•    UV-C lambaları fan ile çevrilmeli mi?
Her şey göz önüne alındığında, en iyi verim bu lambaları sürekli çalıştırarak alınır. Ayrıca, lamba ve güç kaynağı performansı ve ömürleri düşünüldüğünde, sürekli çalıştıklarında daha iyi ve daha uzun süre çalışırlar. Dolayısıyla mümkün olan her yerde, onları sürekli çalıştırın.

•    Lambaları ne zaman değiştirirsiniz?
Bulaşıcı hastalık uygulamaları için, değişiklik fabrika teknik özelliklerine ve/veya tavsiyelerine uygun bir şekilde, radyometre gibi bir verim ölçüm cihazı kullanılarak yapılmalıdır. İç mekan hava kalitesi veya küf kontrolü için büyük kurulumlar, erken değişiklikleri engellemek için bir radyometreden faydalanabilir. Verimleri %20 azaldığında lambaların değiştirilmesi yaygındır, bu genellikle yaklaşık 12-15 ay içinde gerçekleşir. Bu nedenle, radyometresiz kurulumlar için, en az yılda bir kez yeniden lamba takın ve bozulanları en kısa sürede değiştirin.

•    Lambaların temizlenmesi gerekir mi?
UV Kaynakları lambaları, genellikle tüp yüzeyinde birikebilecek yaygın organik döküntüleri parçalar; dolayısıyla, periyodik temizlik genellikle gerekli olmaz.

•    Lambalar gerektiğinde nasıl temizlenir?
Bir lamba herhangi bir sert suya, yüksek düzeyde nemli organik döküntüye veya herhangi bir yağ türüne (örneğin vücut yağı) maruz kaldıysa, temizlik gerekebilir. Mineral birikimleri için sirke; nemli organik kalıntılar için Windex ve saf alkol ve yağ için tiftiksiz bir bez kullanılabilir. Yaygın olarak bulunan temizleyiciler herhangi bir kalıntı bırakmamaları kaydıyla iş göreceklerdir.

 

•    Mikroplar toz parçacıklarına bağlanırsa ne olur?
HVAC sistemlerinde, dikkat edilmesi gereken mikroplar bir yüzeyde veya havada bulunur. UV-C, hedef mikropları ortaya çıkarmak ve yok etmek için genellikle yüzeydeki toz partikülleri gibi basit organik maddeleri parçalar. Havadaki mikroplar en az iki şekilde ortaya çıkarılır. Mikrop UV-C boşluğuna girmeden önce tozun büyük bir kısmı filtre sistemi tarafından temizlenir. Ve/veya toz partikülleri, neredeyse 360 derece global maruziyete olanak sağlayarak, yeterli miktarda UV-C enerji emilimine yol açacak şekilde yuvarlanır veya gelecekte yuvarlanacaktır. Bulaşıcı hastalığa özgü kurulumlarda, %85’ten daha büyük fazla ASHRAE Toz Noktası verimliliğine sahip hava filtreleri kullanılmalıdır, bu şekilde sadece toz minimum seviyede olmayacak, birçok mikrop da geçmeyecektir.

•    Etkinsizleştirme(İnaktivasyon) nedir?
Küf ve bakteriler için UV-C enerji dozları hemen hücre ölümüne neden olmayabilir, ancak mikrop “etkinsizleştirilebilir”. Bununla kastedilen, bazı biyolojik aktiviteler hala mevcut olsa da, hücre replikasyonunun imkansız olduğu ve  mikrobun artık yaşayamamasıdır. Basitçe söylemek gerekirse, söz konusu mikrop çoğalamaz ve zararsız hale gelir! Dahası, zaman içinde küçük dozlarda UV-C’nin hücre ölümünü hızlandırdığı gösterilmiştir. Viral partiküller bir yaşam formu olmadığından, kendimizi yarattığı zararlarından kurtulmak için tek seçenek etkinsizleştirmedir.

•    UV-C enerjisini göremiyorsam, gördüğüm ne peki?
Bir UV-C lambası tarafından üretilen enerjinin yaklaşık %90’ı aslında UV-C enerjisidir. Geri kalan kısım görünür ışık (mavi renk tonu) ve az miktarda kızılötesidir (ısı). UV-C lambaların parlaklığı göz önüne alındığında, %3-4 miktarındaki görünüş ışık, lambanın ürettiği UV-C enerjisi miktarı hakkında bir fikir verir.

•    Mavi görüyorsam lamba çalışıyor mu demektir?
Böyle olması gerekmez; mavi renk, lamba içinde UV-C üretmeyen inert (soygaz genelde argon) bir gazdan gelir. Lamba (mavi) yanabilir, ancak UV-C enerjisi varsa fazla üretemez. Bu, zayıf bir gösterge olacaktır.

 

•    UV-C toz akarlarını öldürür mü?
Belirli bir mikrop öldürmesi için uygun UV-C dozunun toz akarlarına etkisi olacağını gösteren hiçbir kanıt mevcut değildir. Çok yüksek UV-C enerjisi veya UV-C’ye uzun süreli maruz kalma, akarların biyolojik işlevlerinin bazılarını bozarak ölmelerine yol açabilir. Bununla birlikte, toz akarlarının klima kanalında yaşadığına dair herhangi bir kanıt da mevcut değildir.

•    Anti-mikrobiyal işlem görmüş filtreler kullanıyorsam, UV-C’ye ihtiyacım var mı?
Anti-mikrobiyal işlem görmüş filtrelerde yakalanan mikropların bazıları gerçekten de ölür. Ancak, işlenmemiş filtreler tarafından yakalanan mikropların da öldüğünü gösteren çok daha fazla kanıt ve bağımsız test de mevcut! Her iki durumda da küf, tanımlanabilir koku ile karakterize edilen nemli filtrelerde bir istisnadır. Ancak bunların hiçbiri, mikrobiyal sayımların, yukarı akışa kıyasla herhangi bir filtrenin aşağı akışında her zaman daha düşük olduğuna dair yıllardır elde edilen kanıtları ortadan kaldırmıyor. Filtreler, diğer yüzeylerdeki ve drenaj tavalarındaki mikroorganizmaların büyümesine hiçbir şekilde etki etmez; bunların hepsi sonunda organik maddelerin birikmesine yol açar. Bu sonuncu ve daha önemli bir konuyla ilişkin olarak, UV-C sürekli kaynak kontrolünün kimyasal olmayan tek formudur.

•    UV-C enerji tasarrufu sağlayabilir mi?
Evet, kelimenin tam anlamıyla binlerce kontrollü testte, aşağıdaki iki nihai sonucu sağlamak için UV-C ile bobinler üzerinde organik materyal birikimi ortadan kaldırıldı: 1. Bir bobin boyunca basınç düşüşü hava akışını artırmaya yönelik olarak azalması. 2. Çıkan hava ile ıslak lamba sıcaklığı arasındaki farkın artması. Bu nedenle enerji tasarrufları, artan ısı emilimi (transfer), azaltılmış hava beygir gücü (veya artan hava hacmi) ve/veya yoğunlaştırıcı da dahil olmak üzere azaltılmış çalışma süresi yoluyla gerçekleşir. Bu azalmalar ve artışlar her zaman bir tür enerji tasarrufu çalışmalarında kendini gösterir.

•    Biyo-filmler bobin performansını etkiler mi?
Yayınlanan makaleler, organik malzemelerin birikmesinden kaynaklanan yüzey ısı değişim veriminde %30’a varan kayıpları belgeliyor. Ayrıca, yüksek miktarda bobin temizleme bileşikleri ve “yedek bobin” üreticileri, sorunun yaygınlığını kanıtlama eğiliminde. Honeywell’den Brian Krafthefer bu alanda en iyi yayınlara sahip.

•    Peki, ya bir bobin üzerinde küf göremiyorsam?
Küfün çok küçük bir şekilde görünmesi bile inç kare başına bu mikroorganizmaların milyonlarcasını gerektirir ve bunların çoğu, genellikle her zaman basit bir kir olduğu düşünülen besin küfüdür.  Ayrıca, bu materyalin daha yüksek miktarları, görünür yüzey yerine bobinin içinde olabilir. Aslında, daha belirgin iç mekan hava kalitesi problemlerinden bazıları, görünür kir veya mikrobik aktivitenin belirgin olmadığı kuru iklimlerde ortaya çıkmıştır.

•    UV-C, paket halindeki çatılara veya dış mekan ünitelerine monte edilebilir mi?
Tek uçlu lambalar kullanan NEMA tarzı armatürler, çatılar ve diğer dış mekan sistemleri için özel olarak tasarlanmıştır, şaşırtıcı derecede uygun fiyatlıdır ve kurulumu kolaydır.

•    UVC küçük ünitelere monte edilebilir mi?
Evet, ünite vantilatörleri, ısı pompaları ve fanlı ısıtıcı üniteleri vb. UV-C için önemli adaylardır. Çünkü genelde mevcut olan en kirli, en verimsiz ve iç mekan hava kalitesi açısından en problemli sistemlerdir. Fiyatlandırma son zamanlarda düşüşe geçti.

•    UV-C havadaki tüm mikroorganizmaların %100’ünü öldürebilir mi?
Genellikle hayır; ancak UV-C kullanımından kaynaklanan büyük miktarda sayı azalması daha önemlidir. CDC (ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri), UV-C’nin bu iş için en mükemmel ve bazen tek seçenek olduğuna dair iyi bir örnektir. Aynı derecede önemli bir nokta da şu: UV-C, diğer yöntemlerin aksine geriye hiçbir şey bırakmaz!

•    UV-C pahalı mı?
CFM: Cubic Feet per Minute (dakika başı küpsel uzunluk) Hava akımının hızını belirten ölçüm birimidir. CFM ölçümü, genellikle fanlar için kullanılır ve bu değer ne kadar fazla ise fanın aktaracağı hava miktarı o kadar fazladır. CFM yüksek fanlar daha iyi soğutur.CFM başına 0,04 dolardan daha az olduğu için, artık değil. Bu nedenle, kayıp ısı alışverişi verimi maliyetleri; hava beygir gücü, yüzey temizleme ve drenaj tavası tabletleri halihazırda bu maliyeti aşıyor. Ancak; rutin emek, kesinti, şikayet hizmeti ve en önemlisi devamsızlık ve davalar hariç tutuluyor. Kayıp iş, oyun ve arkadaşlık; hatta kanal temizliği ve sistem değişimi maliyetleri dahi hesaba katılmıyor. Yedek lambalar henüz çok daha az.

•    Bir ev sahibi lambaları ne zaman değiştireceğini nasıl bilebilir?
Şu anda doğru veya uygun maliyetli bir yol mevcut değil, bu nedenle yeniden lamba takma konusunda endüstri standardı bir yıldır. Yaz aylarında en iyi çalışan lambayı almak için en iyi ay Nisan ayıdır.

•    Neden Bioaerosoller hakkında çok şey duyduk?
Zayıf iç mekan hava kalitesinin önemli bir bileşeni olduğu için. “Bioaerosol” kelimesini popülerleştiren bilimsel araştırmacı Dr. Harriet Burge’dür. Biyoaerosollerin iç mekan hava kalitesi sorununun düşünülenden daha büyük bir bölümünü oluşturduğu kanaatindeydi ve bu kanaati devam ediyor. Hem geçmişte hem de şimdi haklı olması, UV-C’nin popülaritesinin nedenlerinden biri.

•    Biyoerosoller artık daha büyük bir sorun mu?
Şüphesiz öyle ve bunun birçok nedeni var. Bir HVAC sisteminde bugün geçtiğimiz yıllara kıyasla daha fazla mikrobik aktivite buluyoruz. Bunun nedenlerinden bazıları operasyonel ve bakım prosedürlerimizle ilgili. Örneğin, zamanlı çalışma (klima sistemi kapanır – enerjiyi korumak için) mikrobiyal çoğalmayı arttırıyor. Bu 8-12 saat ve hafta sonu kapanışları sırasında daha yüksek yüzey ve sıvı sıcaklıklarına ulaşılıyor. Bu daha sıcak fakat yine de nemli bobinler ve tahliye tavaları, mikrobik formlar için mükemmeldir. Buna ek olarak, bu alanlar bir zamanlar olduğu kadar sık temizlenmezler. Sık temizlendiklerinde; klorlanmış bileşiklerin yasak olduğunu, böylece modern ikamelerinin çoğunlukla eylemsiz bileşenler olduğunu ve bunları kullanmadığınızda, sonucun yiyecek küfü olduğunu unutmayın! Problemin arttığını gözünüzün önüne getirebiliyorsunuz.

•    UV-C Armatürleri hangi voltaj ve frekanslarda kullanılabilir?
UV-C Armatürlerde, UV-C floresanı çalıştırmak için genelde elektronik balast kullanılır. Balastın çalışma voltaj aralığı 220-240VAC ve frekansı 50/60 Hz’dir.