OT FIT 35/220…240/700 CS
OT FIT 35/220…240/700 CS
OT FIT CS MINI (SELV)
OT FIT CS MINI (SELV)
OT FIT CS Track (SELV)- 2020 NEW SERIES
OT FIT CS Track (SELV)- 2020 NEW SERIES
Element LD 60/220…240/1400
Element LD 60/220…240/1400
OT FIT 25/220…240/500 CS
OT FIT 25/220…240/500 CS
OT FIT 50/220…240/1A0 CS
OT FIT 50/220…240/1A0 CS
OT FIT CS Compact (SELV)- 2020 NEW PRODUCT
OT FIT CS Compact (SELV)- 2020 NEW PRODUCT
OT FIT 25/220-240/300 D LT2 L
OT FIT 25/220-240/300 D LT2 L
ELEMENT 60/220-240/350 D CS L
ELEMENT 60/220-240/350 D CS L
OT FIT 75/220-240/1A4 CS L G2
OT FIT 75/220-240/1A4 CS L G2
ICUTRONIC IT FIT Linear (SELV/Non-SELV)
ICUTRONIC IT FIT Linear (SELV/Non-SELV)
ELEMENT 18/220-240/350 D CS L
ELEMENT 18/220-240/350 D CS L
ELEMENT 55/220-240/1200 CS L
ELEMENT 55/220-240/1200 CS L
OT FIT Industrial NFC (non-isolated)
OT FIT Industrial NFC (non-isolated)
OT FIT Linear Current-Switch (non-isolated)
OT FIT Linear Current-Switch (non-isolated)
OT FIT Linear (SELV)
OT FIT Linear (SELV)
ELEMENT 40/220-240/350 D CS L
ELEMENT 40/220-240/350 D CS L
OT FIT 55/220-240/1A0 CS L G2
OT FIT 55/220-240/1A0 CS L G2
OT FIT 35/220-240/700 CS L G2
OT FIT 35/220-240/700 CS L G2
OT FIT Ultra Flat Linear (non-isolated)
OT FIT Ultra Flat Linear (non-isolated)
ELEMENT 35/220-240/800 CS L
ELEMENT 35/220-240/800 CS L
OT FIT D NFC Linear (non-isolated)
OT FIT D NFC Linear (non-isolated)
OT FIT Linear (non-isolated)
OT FIT Linear (non-isolated)
OT FIT D NFC F Linear (non-isolated)- 2020 NEW SERIES
OT FIT D NFC F Linear (non-isolated)- 2020 NEW SERIES
OTi DALI 35/220…240/700 LT2 L
OTi DALI 35/220…240/700 LT2 L
OTi DALI 35/220...240/400 D LT2 L
OTi DALI 35/220...240/400 D LT2 L
OTi DALI 90/220…240/1A0 LT2 L
OTi DALI 90/220…240/1A0 LT2 L
OTi DALI Linear (non-isolated)
OTi DALI Linear (non-isolated)
OTi DALI Ultra Flat Linear (non-isolated)
OTi DALI Ultra Flat Linear (non-isolated)
OTi DALI 35/220-240/400 D NFC TW L
OTi DALI 35/220-240/400 D NFC TW L
OT FIT 380/220...400/1A4 D NFC HC L
OT FIT 380/220...400/1A4 D NFC HC L
OTi DALI Linear Flat 16mm (non-isolated)- 2020 NEW SERIES
OTi DALI Linear Flat 16mm (non-isolated)- 2020 NEW SERIES
OTi DEXAL Linear Industrial (non-isolated)-2020 NEW SERIES
OTi DEXAL Linear Industrial (non-isolated)-2020 NEW SERIES
OTi DALI 90/220...240/700 D LT2 L
OTi DALI 90/220...240/700 D LT2 L
OTi DALI 60/220…240/550 D LT2 L
OTi DALI 60/220…240/550 D LT2 L
OTI DALI Industrial NFC (non-isolated)
OTI DALI Industrial NFC (non-isolated)
OTi DALI Linear (SELV)
OTi DALI Linear (SELV)
OTi DALI 50/220…240/1A4 LT2 L
OTi DALI 50/220…240/1A4 LT2 L
OTi DALI 75/220-240/700 D NFC TW L
OTi DALI 75/220-240/700 D NFC TW L
ETi DALI Linear (non-isolated)- 2020 NEW SERIES
ETi DALI Linear (non-isolated)- 2020 NEW SERIES
OTi DEXAL Linear (non-isolated)- 2020 NEW SERIES
OTi DEXAL Linear (non-isolated)- 2020 NEW SERIES
OTi DALI 25/220…240/700 LT2
OTi DALI 25/220…240/700 LT2
OTi DALI 50/220…240/1A4 LT2 FAN
OTi DALI 50/220…240/1A4 LT2 FAN
OTi DALI Compact NFC (SELV)
OTi DALI Compact NFC (SELV)
OT FIT 20/220-240/500 CS
OT FIT 20/220-240/500 CS
OT FIT 40/220-240/1A0 CS
OT FIT 40/220-240/1A0 CS
OT FIT PC Compact (SELV)-2020 NEW SERIES
OT FIT PC Compact (SELV)-2020 NEW SERIES
OTi DALI 35/220…240/1A0 LT2
OTi DALI 35/220…240/1A0 LT2
OTe PC Compact (SELV)
OTe PC Compact (SELV)
OTi DALI 15/220…240/1A0 LT2
OTi DALI 15/220…240/1A0 LT2
OT FIT 30/220-240/700 CS
OT FIT 30/220-240/700 CS
OTi DEXAL Compact (SELV) - 2020 NEW SERIES
OTi DEXAL Compact (SELV) - 2020 NEW SERIES
OTi DALI Compact NFC PMD (SELV)- 2020 NEW SERIES
OTi DALI Compact NFC PMD (SELV)- 2020 NEW SERIES
OT 90/170…240/1A0 4DIMLT2 E
OT 90/170…240/1A0 4DIMLT2 E
OT 50/120…277/800 2DIMLT2 P
OT 50/120…277/800 2DIMLT2 P
OT 40/120…277/1050 4DIMLT2 E
OT 40/120…277/1050 4DIMLT2 E
OT 50/120…277/1250 2DIMLT2 P
OT 50/120…277/1250 2DIMLT2 P
OT 20/170-240/1A0 1DIM LT2 G1 CE
OT 20/170-240/1A0 1DIM LT2 G1 CE
OT 75/170-240/1A0 1DIM LT2 G1 CE
OT 75/170-240/1A0 1DIM LT2 G1 CE
OT 60/220-240/1A4 1DIM A P7
OT 60/220-240/1A4 1DIM A P7
OT 200/220-240/1A4 1DIM A P7
OT 200/220-240/1A4 1DIM A P7
OT 4DIM G2 Outdoor - NFC
OT 4DIM G2 Outdoor - NFC
OT 165/170…240/1A0 4DIMLT2 E
OT 165/170…240/1A0 4DIMLT2 E
OT 110/120…277/1A4 2DIMLT2 P
OT 110/120…277/1A4 2DIMLT2 P
OT 60/170…240/1A0 4DIMLT2 E
OT 60/170…240/1A0 4DIMLT2 E
OT 100/120…277/800 2DIMLT2 P
OT 100/120…277/800 2DIMLT2 P
OT 40/170-240/1A0 1DIM LT2 G1 CE
OT 40/170-240/1A0 1DIM LT2 G1 CE
OT 110/170-240/1A0 1DIM LT2 G1 CE
OT 110/170-240/1A0 1DIM LT2 G1 CE
OT 100/220-240/1A4 1DIM A P7
OT 100/220-240/1A4 1DIM A P7
OT DEXAL Outdoor- 2020 NEW SERIES
OT DEXAL Outdoor- 2020 NEW SERIES
OT DEXAL Outdoor- 2020 NEW SERIES
OT DEXAL Outdoor- 2020 NEW SERIES
OTI DALI 24V Driver
OTI DALI 24V Driver
OT 90/170…240/1A0 4DIMLT2 E
OT 90/170…240/1A0 4DIMLT2 E
ELEMENT 30/220…240/24
ELEMENT 30/220…240/24
OTI DALI 24V Bluetooth Driver
OTI DALI 24V Bluetooth Driver
ELEMENT 90/220…240/24
ELEMENT 90/220…240/24
OTI DALI 24V Tunable White Driver
OTI DALI 24V Tunable White Driver
OT 1-10V DIM IP 24V
OT 1-10V DIM IP 24V
OT 24V IP Driver
OT 24V IP Driver
OT 12V IP Driver
OT 12V IP Driver
VALUE Flex
VALUE Flex
VALUE Flex Protect
VALUE Flex Protect
OT 100/120…277/700 P5
OT 100/120…277/700 P5
OT 50/120…277/700 P5
OT 50/120…277/700 P5
LINEARlight Flex Series
LINEARlight Flex Series
OT 100/220-240/4A2 P5
OT 100/220-240/4A2 P5
OT 200/220-240/5A6 P5
OT 200/220-240/5A6 P5
LINEARlight Flex Protect Series
LINEARlight Flex Protect Series
OT 180/120…277/700 P5
OT 180/120…277/700 P5
OT 250/120…277/700 P5
OT 250/120…277/700 P5
OT 150/220-240/4A9 P5
OT 150/220-240/4A9 P5
LINEARlight Flex DIFFUSE Series
LINEARlight Flex DIFFUSE Series
Element Compact S (SELV)
Element Compact S (SELV)
OT FIT 15/220…240/350 CS
OT FIT 15/220…240/350 CS
Motion sensor
Motion sensor
Luxeye Motion Sensor
Luxeye Motion Sensor
Dali Dimmable Switch
Dali Dimmable Switch
Bluetooth Interconnect Device
Bluetooth Interconnect Device
Lighting Control Systems
Lighting Control Systems
Programming Device for 2DIM
Programming Device for 2DIM
Luxeye Dali Motion Sensor
Luxeye Dali Motion Sensor
Dali PCU
Dali PCU
Dali Dimmable Tunable White Switch
Dali Dimmable Tunable White Switch
Dali Remote Control
Dali Remote Control
QUICKTRONIC FIT 5, ECG for FL 16 mm
QUICKTRONIC FIT 5, ECG for FL 16 mm
Programming Device for 4DIM
Programming Device for 4DIM
QUICKTRONIC FIT 5/8
QUICKTRONIC FIT 5/8
QUICKTRONIC INTELLIGENT DALI DIM T5
QUICKTRONIC INTELLIGENT DALI DIM T5
BackLED
BackLED
BoxLED
BoxLED